Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Termo-hydraulické vyvážení topné soustavy

Začněte šetřit a nepouštějte si domů energii, kterou nepotřebujete!
Váš dodavatel tepla Vám jistě rád vnutí mnohem více tepla než je potřeba, a ještě raději Vám je následně vyúčtuje. Regulací Vám ušetříme 10 až 25% nákladů za topení. Je velmi pravděpodobné, že po odborném seřízení soustavy se její parametry přiblíží potřebám úsporného provozu tepelného čerpadla a tím se vám doslova otevřou dveře k dalším úsporám energie.

Krásný ilustrační příklad z Prahy 5:
Bytový dům na Praze 5 ročně platil za teplo na vytápění a ohřev teplé vody cca 200.000,- Kč
Vlastníci chtěli ušetřit a uvažovali o tepelném čerpadle. Daný zdroj tepla by ale musel mít výkon cca 70 kW a celá technologie by stála 1.200.000,- Kč
Nejprve jsme za cca 120 tis. Kč provedli termo-hydraulické zaregulování – optimalizaci topné soustavy.
Roční úspora 18% z faktury za teplo ve výši 200.000,- Kč byla díky provedené regulaci 36.000,- Kč!
Po provedení regulace soustavy tedy byla cena tepla pouze 164.000,- Kč = návratnost 3,3 roku!
Pak objednali tepelné čerpadlo, ale už nepotřebovali to „veliké čerpadlo“ za 1.300.000 Kč! Úplně stačilo menší, jen za 950.000,- Kč! Tedy díky regulaci ušetřili čtvrt milionu na investici do tepelného čerpadla!
Díky levnému provozu tepelného čerpadla pak snížili náklady za teplo o 50%, tedy na 82.000,- Kč.
Hned první rok provozu tedy v domě na Praze 5 ušetřili 250 tis. Kč na investici do tepelného čerpadla a dále 118.000,- Kč za teplo. Celková úspora tedy byla za první rok provozu 368.000,- Kč díky zaregulování a instalaci tepelného čerpadla.
nabídka služeb zdarma
Hydraulické vyvážení otopné soustavy – co je třeba provést:
Jak probíhá realizace?
1. Výpočty - Základem úspěchu jsou zkušenosti, kvalitní technická příprava a perfektní projektová dokumentace, jejíž součástí je přepočet tepelných ztrát jednotlivých místností a hydraulický výpočet celé soustavy, včetně výpočtu skutečných výkonů otopných těles. Projektovou dokumentaci zpracuje projektant v oboru vytápění s mnoha zkušenostmi z problematiky hydrauliky otopných soustav.

2. Schválení projektové dokumentace - zpracovanou PD je obvykle třeba poskytnout k vyjádření a k připomínkovému řízení dodavateli tepla. Naši technici jsou znalí požadavku hlavních dodavatelů tepla v České republice, proto mohou být již v přípravné fázi projektové dokumentace v kontaktu s odpovědnými pracovníky Vašeho dodavatele tepla.

3. Volba vhodného termínu – vzhledem k nutnosti vypouštění rozvodů topení je samozřejmě nejvhodnější doba mimo topné období. Praxe však je úplně jiná a my jsme schopni úsporná opatření provádět po celý rok, včetně zimních měsíců. Nejvhodnější termín z technologického a organizačního hlediska je cca od února do června a dále pak od září do cca poloviny prosince. V letních prázdninových měsících je obvykle problém se zpřístupněním bytů, nicméně ideálně se v tomto období řeší zásahy na stoupačkách a spodních rozvodech.

4. Průběh realizace - Po schválení projektové dokumentace Vám poskytneme aktualizovaný položkový rozpočet celé akce. V případě realizace v topné sezóně, proběhne jako první montáž všech potřebných armatur na patě objektu a jednotlivých stoupačkách tak, aby se každá stoupačka dala samostatně uzavřít a vypustit. Poté proběhnou práce v bytech – montáž vlastních termostatických ventilů, termostatických hlavic a regulačních šroubení REGULUX. Zároveň s montáží provedou pracovníci nastavení jednotlivých regulačních šroubení (popř. přednastavení radiátorových ventilů) dle hydraulického výpočtu v projektové dokumentaci. Po osazení všech otopných těles je vždy ten samý den provedena kontrola těsnosti a tlaková zkouška a zároveň proběhne nastavení regulačních armatur na patě objektu a na jednotlivých stoupačkách podle hodnot v projektové dokumentaci.

5. Měření skutečného stavu otopné soustavy - protože ani ten nejlepší projektant, ani ta nejlepší projektová dokumentace nedokáže úplně zohlednit stáří a skutečný stav rozvodů topení, vliv usazenin v potrubí, definovat nekvalitně provedené potrubní odbočky a napojení potrubí a případné další vlivy, které mohou způsobit ovlivnění průtokových a tlakových poměrů, je třeba při seřízení soustavy tento skutečný stav soustavy změřit a při regulaci zohlednit! Provedeme tedy ve dvou fázích měření skutečných parametrů a následnou jemnou korekci nastavení regulátorů na hodnoty podle skutečného stavu topné soustavy. Změřené hodnoty jsou zaznamenány a stanou se součástí protokolu o výsledku hydraulického zaregulování topné soustavy. Za funkci takto seřízené soustavy ručíme!

6. Záruky na dílo - Při provádění všech prací používáme doporučené a prakticky vyzkoušené postupy. Pro regulaci používáme výhradně kvalitní a ověřené armatury, u kterých si můžeme dovolit, poskytnout vám mnohem delší, než zákonem stanovenou záruku na jejich správnou funkci. Na záruční podmínky se informujte.

Co je cílem dobře seřízené soustavy
  • Aby do každého radiátoru (koncového spotřebiče) proudilo právě jen tolik vody, kolik je potřeba.
  • Aby se voda nesmyslně nepřelévala mezi jednotlivými stoupačkami nebo mezi jednotlivými radiátory.
  • Snížit množství topné vody a snížit rychlost proudění v potrubí kvůli omezení hlukových projevů proudící kapaliny.
  • Umožnit snížení teploty topné vody až na nezbytné minimum.
  • Snížením rychlosti proudění vody umožnit plné (resp. optimální) vychlazení topné vody při jejím průtoku skrz radiátor a tím snížit tepelné ztráty v rozvodech.
  • Zajistit možnost omezení průtoku do stoupaček a celé soustavy při stavech, kdy je dům již plně vytopen a teplo – v podobě průtoku topné vody – již nejsou potřeba, nebo je jich potřeba méně než k vám „tlačí“ teplárna.
  • Snížit výkon pro vytápění domu na potřebné minimum – samozřejmě bez omezení komfortu bydlení.
Jaké regulační prvky používáme

Pošlete nám nezávaznou poptávku.


logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.