Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Více o tepelných čerpadlech

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelná čerpadla ZEMĚ-VODAJe – li u objektu dostatečně veliký pozemek, může být tepelné čerpadlo země-voda výhodnou variantou. Je však potřeba vzít do úvahy zvýšené finanční náklady na zemní práce a také agenda spojená s povolením a vyřízením změny vytápěním je složitější. Tepelná čerpadla ZEMĚ-VODA jsou investičně náročnější, avšak za dobu životnosti mohou přinést více úspor, než je to u varianty VZDUCH-VODA. Důkladné posouzení je nezbytné – zeptejte se nás na možnosti.

Tepelné čerpadlo země – voda odebírá nízkopotenciální energii z plastových potrubních kolektorů uložených v zemi. Tento zemní kolektor může být uložen vertikálně – jako vrt, nebo horizontálně, jako plošný kolektor. Vrty jsou obvykle hluboké do 130m, někdy až kolem 150m, plošné kolektory jsou uložené cca 1,3 až 1,6 m vodorovně pod povrchem terénu. Pro realizaci vrtů i plošných kolektorů jsou vždy velmi důležité místní geologické podmínky, které přímo ovlivňují schopnost přestupu tepla z okolní horniny do plastového potrubí. Potřebná délka / hloubka vrtů pro stejný objekt a stejné tepelné čerpadlo může být velmi různá pro různé geologické podmínky. Délky vrtu tedy nelze v žádném případě navrhovat „od stolu“ či „od oka“.
Poddimenzování zemního potrubí znamená nedostatek energie pro tepelné čerpadlo a tím častější spínání přídavného zdroje tepla – elektrokotle. Dalším následkem je nadměrné vychlazení okolí kolektoru (i promrzání), během několika let takovéhoto provozu může dojít k situaci, že vrt nebo kolektor vůbec není schopen zregenerovat (dostatečně načerpat opět zemní teplo až k plastovému potrubí) a tepelné čerpadlo následně přestává fungovat a běží pouze bivalentní zdroj - např. elektrokotel.

Plošný kolektor je v podstatě obdobou solárního panelu – teplo odebrané ze země je z veliké části teplo zemského povrchu, naakumulované v letních měsících ze slunečního záření. Z tohoto důvodu není příliš vhodné situovat zemní kolektor na trvale zastíněné plochy nebo na plochy siuované na severních svazích s nedostatkem slunečního svitu.


Charakteristické vlastnosti tepelných čerpadel s plošným kolektorem
 • jsou za ideálních podmínek při vysokém efektu vždy o trochu levnějším řešením než vrty a dosahují pak rychlejší návratnosti než vrty. V panelové a bytové zástavbě však nejsou příliš využitelná – kvůli nárokům na rozloho pozemku.
 • ve srovnání s čerpadly vzduch-voda jsou investičně dražší
 • poněkud problematické je jejich použití v místech s trvalým nedostatkem slunečního svitu v letním období, kdy se do země v daném místě naakumuluje méně energie ze slunce než kolik je potřeba k tzv. regeneraci kolektoru – např. na severní straně prudkých kopců, v husté zástavbě vyšších domů apod.
 • vhodné je umístění plošných kolektorů pod dno vodních ploch s dostatečnou hloubkou vody
 • nevýhodou je potřeba relativně velké plochy na položení potrubí – při nesprávném návrhu a podcenění plochy může dojít k podchlazování horniny a dokonce i k promrzání.
 • pro nízkoenergetické budovy lze obecně použít orientační pravidlo: plocha zemního kolektoru bude cca 3 x větší, než je plocha vytápěná tepelným čerpadlem. U energeticky náročnějších budov a v místech s méně příznivým geologickým podkladem potřeba plochy stoupá.
 • obecně je však čerpadlo s povrchovým kolektorem velmi vhodné a ekonomické řešení především z dlouhodobého hlediska


Charakteristické vlastnosti tepelných čerpadel s vrty
 • díky ceně vrtu relativně nejvyšší cena realizace ve srovnání se zemním kolektorem nebo provedením vzduch-voda
 • někdy složitá jednání na úřadech, protože vrty podléhají územnímu a někde také vodoprávnímu řízení.
 • výhodou je téměř konstatní teplota na primární straně systému po celý rok a stabilita provozních podmínek – to i ve srovnání se zemními kolektory
 • tepelná čerpadla s vrty dosahují vyšších topných faktorů v zimním období a nižších topných faktorů v přechodném a letním období (při ohřevu teplé vody pracuje v létě systém vzduch-voda s lepší účinností)
 • průměrný roční topný faktor u systémů s ohřevem teplé vody, je tedy jen o málo vyšší než u kvalitních tepelných čerpadel vzduch-voda
 • vrty i plošné kolektory jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

Pošlete nám svojí poptávku.


logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.