Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Více o tepelných čerpadlech

Pro jaké domy je tepelné čerpadlo vhodné



Současný nárůst cen energií zvýšil poptávku po tepelných čerpadlech a umožnil jejich použití i pro velké budovy – včetně panelových domů. Díky nárůstu výroby, je současná cena T.Č. na relativně nízké úrovni. Jejich kvalita se stále zvyšuje a stroje některých výrobců mají technické parametry, o jakých se nám před 10 lety mohlo jenom zdát. Díky malým provozním nákladům úspěšně konkurují plynovým kotelnám. Mohou být instalována téměř do každého objektu a díky tomu dnes konkurují i dálkovému vytápění z odpadního tepla elektráren a továren.

Každý dům je možné topit tepelným čerpadlem. Problém tedy není v otázce „jestli“, ale v otázce „s jakými náklady a jakými úpravami stávajícího topného systému“. Statisticky až 90% problémů s vytápěním tepelnými čerpadly, je způsobeno neodborným zhodnocením domu a nevhodným, nebo neúplným řešením připojení na stávající topný systém. Před stanovením parametrů a výběrem vhodného typu tepelného čerpadla, je nezbytné provést optimalizaci a seřízení topné soustavy. To se provádí v rámci výpočtu a následné realizace tzv. „hydraulického zaregulování“. Někdy se současně provede výměna nevyhovujících radiátorů – obvykle jen u pár nejhůře situovaných kusů. Pokud není soustava spočítána a hydraulicky a tepelně optimalizována na provoz s tepelným čerpadlem, pak v podstatě chybí základní výchozí údaje pro návrh tepelného čerpadla. Jakékoliv předběžné návrhy a cenové kalkulace dodavatelů pak často bývají optimalizovány spíše na schopnost prodat, než na schopnost levně topit. Jednoznačně lze doporučit nejprve provést hydraulické zaregulování s potřebnými výpočty a pak teprve vybírat tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo je nejvíce vhodné pro zateplené domy s kvalitně seřízenou topnou soustavou. Ovšem obrovských úspor za teplo lze dosáhnout i v případě domů nezateplených – vše záleží na vhodném návrhu, seřízení topné soustavy a na ceně tepla, se kterou budoucí stav srovnáváte. Odborné posouzení Vám nabízíme zdarma.
nabídka služeb zdarma

Vhodné i pro jiné domy než bytové
  • restaurace
  • hotely
  • kryté bazény a sportoviště, zázemí kempů
  • budovy s velkým množstvím výpočetní techniky (servrovny)
  • veškeré průmyslové a podnikové provozy, kde vzniká odpadní teplo jako vedlejší produkt výroby


Pamatujte:

Hlavním úkolem tepelného čerpadla není topit!

Jeho hlavním úkolem je topit úsporně!
Bez správného návrhu a odborné instalace požadované úspory nečekejte!



nabídka služeb zdarma


logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.