Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Podrobné technické informace – varianty čerpadel VZDUCH VODA

„TOP“ – čerpadla, která udrží svůj výkon na 100% i při poklesu venkovní teploty na -15°C. Nepotřebují přídavný zdroj (elektrokotel) pro udržení výkonu. Pro bytové domy jsou velmi výhodnou alternativou.

„STANDARD“ – běžná tepelná čerpadla, zpravidla levnější, u kterých je vždy nutné počítat s přídavným zdrojem tepla (např. elektrokotlem), protože již kolem -2°C venkovní teploty tato čerpadla ztrácí svůj výkon. Při teplotě -15°C již bývá jejich výkon na cca 30-40%, zbytek je nutné dotopit přídavným zdrojem.

Splitová provedení – technologie je rozdělena na venkovní jednotku s ventilátorem a výparníkem a vnitřní prvky, jejchž hlavní částí je kondenzátor, kde dochází k odebírání tepla a jeho následnému využití pro vytápění. Mezi venkovní jednotkou a vnitřní technologií proudí chladivo, nikoliv voda. Díky vlastnostem chladiva nehrozí jeho zamrznutí ani při záporných venkovních teplotách. Chladivové potrubí je výrazně meních průměrů nežž potrubí, které by bylo potřeba k přivedení stejné energie obsažené ve vodě – snadnější řešení prostupů a trasování. Splitová provedení jsou levný a efektivním řešením pro rekonstrukce a změny vytápění.

Kompaktní provedení - vše je instalováno v jedné skříni, umístěno venku v exterieru, zpravidla na střeše domu a do domu již jde potrubí s topnou vodou. Používají se zejména pro větší výkony – zpravidla od 50kW výše. Nachází uplatnění především u novostaveb, kde je již počítáno se zřízením prostupu ze střechy pro potrubí s topnou vodou, které mívá zpravidla větší světlost. Některá kompaktní čerpadla lze relativně snadno předělat na splitové provedení.

Čerpadla s plynulou regulací výstupního výkonu resp. teploty výstupní vody – těm se říká „inverterová“. Regulace výstupní teploty probíhá podle venkovní teploty, tedy ekvitermně. Jsou při srovnatelné kvalitě provedení obvykle dražší než čerpadla s konstantním výkonem. Životnost obvykle deklarovaná výrobci 15 až 20 let. Kompresor běhá velkou část provozní doby v menší zátěži (frekvenční modulace výkonu), ale naproti tomu za sezonu naběhá až dvojnásobek provozních motohodin než kompresor u čerpadel s konstantním výkonem. Inverterová čerpadla jsou velmi vhodná pro domy s větším objemem vody v topné soustavě, tedy pro téměř všechny domy s radiátorovým vytápěním.

Tepelná čerpadla s konstantním výkonem (ON/OFF)jsou účinná a relativně nekomplikovaná zařízení, jejichž provoz je již desetiletími odzkoušen. Ekvitermní regulace je u těchto čerpadel řešena prostou úpravou intervalu mezi jednotlivými starty. Jsou levnější než srovnatelná čerpadla inverterového typu. Vždy musí být v soustavě instalován taktovací zásobník. Kompresor je při startech více zatěžován než u inverterových provedení, ale naproti tomu za rok naběhá až o polovinu motohodin méně. Tepelná čerpadla s konstantním výkonem se vyrábí již několik desetiletí a jejich kompresory dosahují reálné a ověřené životnosti i přes 20 let. Použití tepelných čerpadel typu ON-OFF pro bytové domy není tak časté.

Čerpadla s krokově nastavitelnou teplotou výstupní vody a ovládáním teploty výstupní vody pomocí termostatu. Jednodušší čerpadla se základními funkcemi bez jakékoliv "balastní" techniky, vyrobená s maximálním důrazem na snížení prodejní ceny, nicméně (v případě našich produktů) z kvalitních komponent. Spolehlivá, odzkoušená, záruky 24 měsíců až 5 let. Při správném použití a kvalitním zakomponování do systému je životnost srovnatelná s dražšími čerpadly s konstantním výkonem a ekvitermní regulací. Akumulační zásobník musí být instalován téměř vždy – snad s výjímkou velmi jednoduchých původně samotížných soustav s trvalým průtokem vody a relativně velkým vodním objemem. Nevýhodou je horší zvládnutí udržení max. topného faktoru – průměrný roční faktor reálně a opravdu bez příkras bývá kolem hodnoty 2,5 což je i tak velmi dobrá hodnota. Výhodou je bezkonkurenční cena a opravdu velmi rychlá návratnost. Tato čerpadla se zatím běžně v bytových domech příliš nevyužívají. Důvodem je zřejmě zčásti určitá nedůvěra zákazníků k extrémně levným zařízením a také přece jenom o něco horší technické parametry ve srovnání s moderními čerpadly invertorového typu. Pro určité specifické případy však toto řešení může být i výhodnější, než pořízení drahé moderní technologie. Může to být třeba Váš případ? Zeptejte se nás…

Pošlete nám svojí poptávku.


logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.