Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Kvalitní tepelná čerpadla

Venkovní instalace Používáme kvalitní materiály a kvalitní tepelná čerpadla ověřená testováním v nezávislých autorizovaných zkušebnách EHPA. Tepelná čerpadla navrhujeme v takovém zapojení, abychom mohli nabídnout dlouhou životnost, bezproblémový provoz a minimální provozní náklady na spotřebu energie i servis. Používáme tepelná čerpadla renomovaných výrobců a nabízíme nadstandardní záruky. Aby bylo možné maximálně využít potenciál zdroje tepla s tepelnými čerpadly, vždy navrhneme optimalizaci stávající topné soustavy.

Výběr vhodného tepelného čerpadla je věc pro laika nesmírně složitá a vzhledem k obchodním trikům výrobců a prodejců je velmi vhodné svěřit porovnání různých tepelných čerpadel odborníkovi. Ne každé tepelné čerpadlo je vhodné pro každý dům. Více o obchodních tricích se dozvíte v našem návodu jak vybrat vhodné tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla od MITSUBISHI ELECTRIC Mitsubishi Electric

Výjimečné parametry, japonská kvalita, nízké provozní náklady, dlouhá životnost, přísně testováno!

EHPA Nemusíte mít žádné obavy z kvality, ani věrohodnosti uváděných technických údajů.
Tepelná čerpadla ZUBADAN jsou proměřena nezávislou zkušebnou a byl jim přidělen certifikát kvality s označením EHPA. Měření pro získání osvědčení kvality bylo oproti standardní evropské normě ještě zpřísněno tím, že byla snížena výkonová tolerance a to na maximálně 5 %. Zkušebna změřila hodnoty COP a hladiny akustického tlaku a tyto údaje pak porovnala s údaji uváděnými výrobcem.

Čerpadlo Zubadan Zubadan New Generation Čerpadlo Zubadan

Mitsubishi ZUBADAN Inverter – PUHZ-SHW
ZUBADAN PUHZ-SHW úspěšně navazuje na jedno z nejprodávanějších tepelných čerpadel vzduch/voda na našem trhu. Výjimečností této nové řady tepelných čerpadel je monovalentní provoz a to do min. venkovní teploty –15 °C.

Čerpadlo Ecodan Tepelná čerpadla ZUBADAN se odlišují od naprosté většiny dnes používaných tepelných čerpadel na trhu svými jedinečnými provozními parametry. Díky schopnosti udržet svůj výkon při poklesu venkovní teploty až k -15°C, umožňují dosažení extrémně nízkých provozních nákladů a jsou tak nejvíce vhodné právě pro využití v bytových domech, včetně domů panelových a to i v chladnějších klimatických oblastech a podhorských či horských podmínkách.

ZUBADAN - PUHZ je tzv. splitovou technologií – což znamená, že z venkovní jednotky do strojovny uvnitř domu proudí chladivo, které předává získanou energii k dalšímu zpracování. Technologie ZUBADAN je velmi pokročilá – umožňuje řešit i dlouhé trasy chladiva. Není tedy problém umístit venkovní jednotky na střechu domu a zbytek technologie ponechat v přízemí či suterénu. Díky nízké hmotnosti venkovních jednotek zpravidla není třeba řešit ani statický výpočet zatížení střechy.

Tepelná čerpadla ZUBADAN PUHZ montujeme pro bytové domy ve výkonové řadě po 23 kW na jednu venkovní jednotku. Venkovní jednotky se montují do kaskád, takže dosažení celkového výkonu 400 kW není žádný problém.

Proč je ZUBADAN tak odlišný? Proč je tak úsporný?
Věnujte prosím pozornost zejména následujícímu grafu, ve kterém je znázorněn rozdíl mezi technologií ZUBADAN a ostatními běžnými invertorovými tepelnými čerpadly.

Technologie Zubadan

Vysvětlení grafu
U běžných tepelných čerpadel prudce klesá výkon při klesající venkovní teplotě. To v podstatě znamená, že na potřebné tepelné ztráty domu již nestihne běžné tepelné čerpadlo při teplotách pod 0°C dům vytopit samo! To také znamená, že při teplotách pod nulou, kdy je potřeba, aby tepelné čerpadlo topilo nejvíce, je nutné spolu s běžnými tepelnými čerpadly zároveň spustit do provozu dodatkový tepelný zdroj – například elektrokotel. V tu chvíli tedy u běžných tepelných čerpadel zcela zapomeňte na líbivé hodnoty topných faktorů (COP) výrobců, protože ten nezahrnuje provoz dodatkového elektrokotle. A provoz elektrokotle má hodnotu topného faktoru COP vždy pouze 1! Najednou tedy zjistíte, že ze slibovaný topný faktor Vašeho nového zdtroje tepla naprosto neodpovídá slibovanému topnému faktoru tepelného čerpadla.
Povšimněte si, že u tepelných čerpadel ZUBADAN je topný výkon konstantní až do venkovní teploty -15°C. A dokonce ještě při -20°C tepelné čerpadlo ZUBADAN pracuje na cca 80% výkonu. S jakým výkonem pracují při venkovní teplotě -15 nebo -20°C běžná tepelná čerpadla? Zeptejte se prodejců běžných tepelných čerpadel. Asi Vám budou vyprávět, jak to vlastně není vůbec podstatné.
Sestava kotelny Myslíte si, že je důležité, aby čerpadlo udrželo potřebný výkon topení při teplotách pod °C bez elektrokotle? Jaké čerpadlo si pořídíte, pokud bude jejich pořizovací cena téměř stejná? Běžné? Nebo raději špičkový japonský ZUBADAN?

Podrobné vysvětlení a další důležité informace se dozvíte v našem návodu jak vybrat vhodné tepelné čerpadlo.

Základní vlastnosti a technické údaje ZUBADAN PUHZ-SHW

logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.