Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Jak poznáte, že topný systém je špatně seřízený

Špatně seřízený systém znamená drahé topení. Po odborném seřízení termohydrauliky systému, je možné dosáhnout úspory 10 až 25% za teplo. Návratnost takového zásahu je typicky od 2 do 6 let a za 15 let provozu hovoříme o finančním zisku až v řádu milionů korun (podle velikosti soustavy a ceny tepla). Seřízením soustavy se Vám „otevřou dveře“ k přechodu na vlastní úsporní zdroj tepla s tepelnými čerpadly.
nabídka služeb zdarma

Hlukové projevy
Pískání, hučení, šplouchání, trvalé šumění vody v trubkách – to znamená, že protéká zcela zbytečně příliš mnoho topné vody. Ta při průtoku radiátorem nestihne předat svojí energii - její potenciál je tak špatně využitý.
Pokud je ze stoupačky slyšet ťukání, tikání, bouchání - nejčastěji zpravidla brzo ráno nebo večer, pak nezoufejte a zavolejte nám. Příčina problému nemusí být pouze ve špatném seřízení, ale po odborném seřízení termohydrauliky se i tyto zvuky zcela jistě zmenší a Vašemu spaní ulevíme. Tyto zvuky dokážeme i zcela odstranit – pošlete nám poptávku.

Radiátor je na straně, kde jsou přívodní trubky teplý, ale na druhé skoro studený
Problém je v nedostatečném průtoku topné vody radiátorem. V takovém případě si voda najde nejkratší možnou cestu a do vzdálenějších žeber se téměř nedostane. Znamená to, že topnou vodu Vám „bere“ třeba radiátor u souseda, který tím naopak může být přetápěn. Vy máte snížený komfort bydlení, protože radiátory topí méně. Rozdíl teplot mezi levou a pravou částí radiátoru má být správně jen nepatrný – těžko pohmatem zjistitelný.

Radiátor je celý horký, nebo teplý
Pokud je teplota spodní zpětné trubky z radiátoru téměř stejně teplá, jako teplota horní přívodní trubky do radiátoru, pak se opět jedná o jasný projev závady. Voda totiž radiátorem proudí příliš rychle a nestihne se předáním své energie dostatečně ochladit. Znamená to, že radiátor předává více energie, než kolik je v danou chvíli opravdu potřeba a tím dochází k přetápění – platíte zbytečně za teplo, které nepotřebujete. Většina radiátorových topných soustav je projektována na teplotní rozdíl mezi přívodem a zpátečkou 20°C (např. tepelný spád 90°C/70°C, nebo 80°C/60°C apod.), některé novější budovy jsou projektovány na tepelný spád 15°C a velmi úsporné budovy mohou být projektované i na 10°C rozdílu teploty. Pokud je rozdíl teplot menší než projektované hodnoty, soustava přetápí a odeberete z teplárny více tepla, než je potřeba a tím je vytápění drahé.

Některá otopná tělesa topí méně než jiná, i když mají na termostatické hlavici nastavené stejné hodnoty, nebo dokonce přestávají topit úplně. Vy máte hlavice na maximum a přes to tělesa skoro studená a v pokoji „zimu“, zatímco soused má hlavice na 2,5 a tělesa pořád horká, a v bytě teplo.

Některá tělesa topí i když hlavici zavřete, nebo topí naplno i když je v místnosti horko a hlavice je snížená na stupeň 2 (který odpovídá např. 18°C).

Připadá Vám, že Vaše regulační termostatická hlavice není moc regulační a spíše jen otevře nebo uzavře radiátor? Že s ní nejde nastavit správná teplota v místnosti a hlavice není schopná nastavenou teplotu opravdu sama a zcela automaticky udržet?? Ano, i toto je jeden z projevů neseřízené hydrauliky.

Nevíte jistě, jak funguje ve vašem bytovém domě topení?
Využijte naší službu zdarma:
nabídka služeb zdarma


Trocha teorie pro vysvětlení:

Voda v potrubí se chová podle platných přírodních zákonů
Při cirkulování v potrubí proudí vždy cestou nejmenšího odporu. Tomuto odporu se říká „tlaková ztráta“. V hydraulicky neseřízené soustavě, kde není optimálně nastaveno omezení maximálních průtoků, se topná voda nekontrolovaně a často bez užitku přelévá mezi jednotlivými radiátory podle toho, který ventil je zrovna uzavřen či otevřen.

Změna otevření kteréhokoliv ventilu způsobí změnu ve všech ostatních částech soustavy. Na rozdíl od soustavy seřízené, jsou tyto změny nedefinované a nahodilé a zpravidla působí problémy v chování soustavy s mnoha charakteristickými průvodními jevy – známé pískání, syčení, hučení, nedotápění některých těles atd.

Aby otopná soustava topila (a nejde jen o to, aby topila úsporně, ale aby vůbec dokázala dostatečně vytopit všechny místnosti na požadovanou teplotu), je celý její chod vždy podřízen nejslabšímu místu – tedy obvykle hydraulicky nejvíce znevýhodněnému tělesu nebo stoupačce. V neseřízené soustavě jsou rozdíly mezi body ("cestami" pro vodu) s nejmenší a největší tlakovou ztrátou obvykle velmi značné, někdy se jedná až o řádové rozdíly. V takové neseřízené soustavě je potom nutné vše provozovat se zbytečnými rezervami. Abychom totiž donutili vodu cirkulovat i radiátorem s nejvyšší tlakovou ztrátou (na celé cestě vody), pak to v podstatě znamená, že musíme výrazně zvýšit sílu, která nám do soustavy topnou vodu žene – tedy otáčky čerpadla. A také to znamená, že kvůli tomu nejslabšímu radiátoru (stoupačce) v soustavě proháníme spoustu vody zbytečně těmi ostatními radiátory (stoupačkami), které jsou na tom po stránce tlakové ztráty lépe, tolik vody prostě vůbec nepotřebují a jejichž termostatické ventily a termostatické hlavice to nadbytečné množství proudící vody nedokáží dobře uregulovat.

Takto neseřízená soustava je zbytečně provozována při teplotě topné vody 85-90°C, i když po jejím seřízení by stačilo i 40 nebo 50°C – následná finanční ztráta je asi jasná. Aby se i do toho nejslabšího tělesa dostala teplá voda, musí v soustavě cirkulovat klidně i troj nebo čtyřnásobek průtoku vody, než by bylo nutné – opět finanční ztáta. Doprovodné zvukové jevy s tím spojené jsou zmíněné výše a jistě také nepřispívají ke komfortu bydlení.

Pošlete nám nezávaznou poptávku.


logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.