Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Více o tepelných čerpadlech

Jak funguje tepelné čerpadloTepelná čerpadla využívají energii z okolí domu, přidají k ní malou část energie elektrické (vlastní spotřeba - napájení tepelného čerpadla) a s využitím fyzikálních vlastností chladiva nebo plynů vniká teplo, které je odvedeno a využito pro vytápění či ohřev vody. Tepelné čerpadlo umí využít i energii obsaženou ve velmi chladném vzduchu (např. -15°C).

Schéma tepelného čerpadla

Podle toho, odkud je okolní energie odebírána, rozlišujeme tepelná čerpadla na VZDUCH-VODA, ZEMĚ-VODA a VODA-VODA. Pro využití v bytových domech nachází uplatnění zejména tepelná čerpadla VZDUCH-VODA.

Zubadan princip čerpadla

Platíte tedy pouze za energii vynaloženou k napájení tepelného čerpadla, zatímco energie z okolí domu je zdarma.

Největší m „žroutem“ energie potřebné pro napájení tepelného čerpadla je kompresor, který stlačuje páry chladiva čímž dochází k jeho zahřátí na vysoké teploty. Zahřáté chladivo putuje do „kondenzátoru, kde se z něj odebere teplo a právě toto teplo se použije na vytápění nebo ohřev vody.


Zjednodušené vysvětlení principu tepelného čerpadla:
Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu s využitím běžných fyzikálních zákonů. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro toto přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje správný chod tepelného čerpadla.


Princip tepelného čerpadla podrobněji:

Princip tepelného čerpadla

Pošlete nám svojí poptávku.

logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.