Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Financování

Dnes jsou tepelná čerpadla pro bytové domy snadno dostupná a provozně se jedná o jednu z nejlevnějších možností vytápění a ohřevu vody. Díky nárůstu výroby a poptávky, je současná cena i těch kvalitních tepelných čerpadel na relativně nízké úrovni. Díky malým provozním nákladům úspěšně konkurují plynovým kotelnám, dálkovému vytápění z plynu, uhlí i ropných látek a dokonce i dálkovému vytápění z odpadního tepla elektráren a továren.

domy z peněz Návratnost tepelných čerpadel a optimalizace provozu vytápění (hydraulické zaregulování) je velmi rychlá a tedy výhodná pro cca 80% všech bytových domů v České republice. V případě, že se podaří získat i výhodnou dotaci, pak se celá záležitost může posunout do roviny velmi významného finančního přilepšení na chod celého domu s převažujícími výhodami v podobě významného snížení nákladů na bydlení a zajištění nízkých nákladů na mnoho let dopředu.

Chápeme, že hledisko financování je pro SVJ a bytová družstva důležitým kritériem pro rozhodování, zda realizovat vlastní zdroj tepla s tepelnými čerpadly a z jakých prostředků. Z běžného fondu oprav se zpravidla tato investice pokrýt nedá. Je jasné, že „to něco bude stát“ a pokud nejsou peníze našetřené, bude potřeba si někde půjčit.

Pomoc při optimalizaci smlouvy o dodávce energií a případné změně dodavatele energie
Toto je to nejmenší, co můžeme udělat pro SVJ a bytová družstva, která se stanou našimi zákazníky při realizaci zdroje tepla nebo optimalizaci topné soustavy. V některých případech se tak dá ušetřit až neuvěřitelných 20% nákladů! Úspora je v takovém případě téměř jistá, jen její výše závisí na velkém množství faktorů. Stanete li se naším zákazníkem, nezapomeňte se na tuto možnost zeptat.

Možnosti úvěru
Vzhledem k velmi rychlé návratnosti investice a současné situaci na bankovním trhu, je úvěr tou nejjednodušší a nejrychlejší možností půjčky. Získání úvěru je dnes pro SVJ a bytová družstva velmi snadné – banky se o klienty v podstatě perou a úroková sazba úvěrů je na velmi nízké hodnotě. Banky moc dobře vědí, že podobná investice je téměř bez rizik a stejně tak SVJ a BD jako příjemci úvěru jsou na stupnici rizik velmi kladně hodnocena. Pokud máte zájem o získání rámcové představy o možnosti úvěru na pořízení tepelných čerpadel, pak nás kontaktujte. Sice Vám úvěr neposkytneme (nejsme banka – držíme se svého řemesla), ale banky nám poskytují průběžné informace o možnostech úvěrování – protože vědí, že tepelná čerpadla jsou jistou investicí pro Vás a minimálním rizikem pro banky. Takže základní informace získáte i u nás – v případě zájmu Vám můžeme doporučit i vhodný úvěrový program u konkrétní banky.
logo Zelená úsporám
Dotace z fondu Zelená Úsporám
Dotace z fondu Zelená úsporám na pořízení tepelných čerpadel bude pravděpodobně otevřena (příjem žádostí) na podzim roku 2013. Nicméně již nyní je téměř jisté, že podmínky budou nastavené tak, že na dotaci pro tepelná čerpadla dosáhnou pouze bytové domy které jsou zateplené (nebo zároveň zateplují) a zároveň které tepelnými čerpadly nahrazují stávající zdroj tepla na pevná paliva. Tyto podmínky musí být splněny současně. Bytových domů, které v současnosti topí pevnými palivy u nás asi tak moc není, ale pokud se to týká právě Vašeho domu, pak neváhejte, protože šance na získání dotace je vysoká – pokud budete na odevzdání žádosti včas připraveni. S přípravou všeho potřebného vám můžeme pomoci, dokonce můžeme vše vyřídit za Vás, na základě plné moci.

EU fondy Dotace z jiných fondů a evropských peněz
Především z Evropských fondů je reálné získat vysoké dotace na úsporná opatření, která sníží spotřebu energie a zároveň sníží emise škodlivých látek do ovzduší. Některé dotační programy jsou pro daný účel a SVJ či bytová družstva více než výhodné – pokrývají až 50%, některé dokonce až 70% celkové výše investice!

Štěstí přeje připraveným
Vzhledem k obrovskému zvýšení zájmu o dotace v uplynulých třech letech, je nezbytně nutné, aby vážný zájemce o příjem dotace s předstihem podnikl, či zajistil veškeré přípravné činnosti, potřebné k tomu, aby od doby otevření příjmu žádostí o dotaci na určitý dotační titul, do doby odevzdání kvalitně a úplně zpracované žádosti, uplynula co možná nejkratší doba. Realita je taková, že kdo nemá vše připravené k bleskovému vyplnění a odevzdání kompletní žádosti včetně všech příloh do několika málo dnů od vyhlášení příjmu žádostí, ten snižuje své šance na minimum. Asi je zbytečné připomínat, že sepsání žádosti, kompletace potřebných příloh a jejich příloh – se v tak krátké době stihnout prostě nedá, takže to opravdu znamená mít vše již připravené v šuplíku.

Jak Vám můžeme pomoci
S financováním jako takovým Vám asi moc nepomůžeme, nicméně můžeme vám pomoci při přípravě žádosti o úvěr a především Vám můžeme pomoci, nebo za Vás na základě plné moci zajistit vyřízení potřebné agendy pro přípravu žádosti o dotaci.
I když máme sami nějaké zkušenosti s touto podporou financování našim zákazníkům z programu Zelená úsporám, není to v žádném případě naše hlavní činnost. Protože jsme si moc dobře vědomi faktu, že specializovaní odborníci tuto činnost vzhledem ke své specializaci a zkušenostem provedou lépe, nepouštíme se na tenký led a raději spolupracujeme s těmi nejlepšími odborníky z dotační branže.

Pravděpodobnost úspěchu získání výhodné dotace, je podle statistických údajů našich odborných partnerů z předchozích reálných případů 95%. Platí to ovšem pouze pro žádosti včas a kvalitně zpracované. Úspěšnost žádostí zpracovaných až po vyhlášení příjmu žádostí je pouhých 20-30%

Pokud jste vážným zájemcem o vytápění tepelnými čerpadly nebo o provedení optimalizace topné soustavy a máte zájem o podrobné informace o možnostech získání dotací a pokud Vás zajímá, jakým způsobem probíhá příprava podkladů pro žádost a kolik Vás to bude stát, rádi vám tyto informace poskytneme. Neváhejte nás kontaktovat.


logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.