Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Více o tepelných čerpadlech

Časté chyby návrhů a instalací tepelných čerpadelNesprávný návrh, nebo chyba montáže tepelného čerpadla znamená zvýšené náklady na provoz, snížení komfortu bydlení kratší životnost, vyšší poruchovost – Vaší nespokojenost! Ale tepelné čerpadlo za to nemůže.

nabídka služeb zdarma
Hlavním úkolem tepelného čerpadla není topit!
Jeho hlavním úkolem je topit úsporně!
Bez správného návrhu a odborné instalace však požadované úspory nečekejte!


Obecné chyby, u všech typů a výrobců čerpadel

Vytápění s tepelným čerpadlem nedosahuje úspor, jaké slíbil výrobce nebo dodavatel
Příčin může být mnoho. Nejčastěji se jedná o nevhodný návrh, nebo o chybné napojení tepelného čerpadla na zbytek technologie. Také to souvisí s optimalizací topné soustavy – nebyla-li provedena kvalitně. Termohydraulické vyvážení topné soustavy je nezbytným prvním krokem, který dokonce předchází samotnému výběru tepelného čerpadla.

Předimenzované tepelné čerpadlo
Dostali jste lákavou nabídku od prodejce? Nabízí Vám levné tepelné čerpadlo o větším výkonu než potřebujete, s tím, že Vám jej „nechá za cenu menšího a vy tak ušetříte více za teplo“?
Nepodlehněte takovým prodejcům, není to totiž pravda, protože předimenzované tepelné čerpadlo bude mít větší spotřebu a mnohem častější starty, což se projeví ve Vašich naopak menších úsporách a především zkrácení životnosti kompresoru. Na první pohled to tedy sice vypadá lákavě, ale zamyslete se nad takovým obchodníkem… Nekupujete přece šampon – dva za cenu jednoho! Proč by Vám prodával dražší stroj za cenu levnějšího? Nějaký důvod tam jistě bude, ale jste schopni jej zjistit? Takové finty na Vás zkoušet nebudeme. Nemáme to zapotřebí.

Poddimenzované tepelné čerpadlo
Dostali jste lákavou nabídku od prodejce? Nabízí Vám tepelné čerpadlo o větším výkonu než potřebujete, s tím, že Vám jej „nechá za cenu menšího a vy tak ušetříte více za teplo“?
Nepodlehněte takovým prodejcům, není to totiž pravda, protože předimenzované tepelné čerpadlo bude mít větší spotřebu a mnohem častější starty, což se projeví ve Vašich naopak menších úsporách a především zkrácení životnosti kompresoru. Na první pohled to tedy sice vypadá lákavě, ale zamyslete se nad takovým obchodníkem… Nekupujete přece šampon – dva za cenu jednoho! Proč by Vám prodával dražší stroj za cenu levnějšího? Nějaký důvod tam jistě bude, ale jste schopni jej zjistit? Takové finty na Vás zkoušet nebudeme. Nemáme to zapotřebí. Kontaktujte nás a budete spokojení.


Chyby instalací u tepelných čerpadel vzduch – voda

Umístění venkovní jednotky na nevhodném základu
Jednotka musí být umístěna na pevném základu a ochráněna proti převržení například působením větru. Kotvení na zeď či do střechy ovšem zvyšuje možnost přenosu vibrací. Jak se s tím vypořádat?

Umístění venkovní jednotky v nevhodné poloze
Polohu venkovní jednotky jak je určena výrobcem, je vhodné dodržet. Stejně tak je vhodné dodržet vzdálenosti od okolních zdí, nebo jiných překážek, bránících proudění vzduchu na sání nebo odtahu čerpadla. Venkovní jednotka Vám nevyrobí mnoho tepla, pokud Vám jí firma instaluje přímo na zem nebo na povrch střechy - v zimě pak obvykle zapadá sněhem a ten zcela zabrání proudění vzduchu nebo dokonce dojde k úplnému zamrznutí výparníku. Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz relativně velký objem vzduchu, který navíc musí proudit skrz výparník určitou rychlostí a rovnoměrně. Pokud nějakou překážkou tuto rovnováhu narušíte, mohou se u čerpadla vyskytnout problémy s odmrzáním, nebo se snížením výkonu či topného faktoru. A opačně – někdy i moc větru může škodit…

Špatně řešený odvod kondenzátu
Mnoho firem neřeší odvod kondenzátu vhodným způsobem, nebo jej dokonce neřeší vůbec. Uživatele pak čeká mnoho problémů spojených se zamrzáním kondenzátu. Při běžném provozu z tepelného čerpadla pro běžný RD může vytéci denně až 60 litrů kondenzátu. Za měsíc je to 1800 litrů – téměř 2m3! Kolik to asi bude ledu na střeše paneláku – když tam bude venkovních jednotek několik? Jak již jednou led vznikne, obvykle jej odstraní až slunce na jaře. Pokud Vám zamrzání způsobí poruchu čerpadla, obvykle to znamená, že až do konce zimy bude čerpadlo mimo provoz! Hrozí také poškození střechy, omezení provozu přístupové cesty atd. Vhodné řešení odvodu kondenzátu vyžaduje zkušenost a předvídavost.

Hlučnost
Dokonce i "drahé" a značkové tepelné čerpadlo, které vám u výrobce nebo na výstavě bylo předvedeno a mělo příjemně tichý chod, může působit problém při nevhodné instalaci. Při napojení tepelného čerpadla a vedení všech tras od venkovní jednotky musí být dodržené určité zásady, aby nedošlo k přenosu vibrací na konstrukci domu.

Platí: kvalitní návrh celého systému a odborná montáž je stejně důležitá, jako kvalita vlastního čerpadla. Navíc je třeba posoudit volbu čerpadla v širším kontextu a vzít do úvahy v jaké topné soustavě a v jaké budově bude pracovat.


Chyby a závady tepelných čerpadel země – voda

Tepelné čerpadlo topí málo, s nízkým topným faktorem, úspory nejsou patrné a velmi často běží bivalentní zdroj.
Závada může být v celkovém návrhu, nebo napojení čerpadla na zbytek systému. Nejčastěji se však jedná o poddimenzovaný primární okruh – tedy vrt, nebo plošný kolektor.

V bytovém domě v Ostravě mají plošný kolektor, ale již třetím rokem nad ním neroste tráva, nebo roste hůře, než jinde.
Původ závady je velmi jasný: poddimenzovaný kolektor, resp. nevhodně zvolená hloubka uložení potrubí, nedostatečné rozteče, nebo malá celková délka potrubí v kolektoru. Následkem tohoto stavu dochází k nadměrnému ochlazování okolní půdy, kolektor nestíhá regenerovat a půda je nepřirozeně studená – tudíž pro veškerou běžnou faunu nevlídná k růstu. Navíc, aniž to možná pozorujete, máte tím pádem automaticky zhoršený topný faktor a čerpadlo Vám nespoří tolik, kolik by mohlo, kdyby byl kolektor navržen, resp. proveden správně.

Poddimenzování vrtu či plošného kolektoru
Pro realizaci vrtů i plošných kolektorů jsou vždy velmi důležité místní geologické podmínky, které přímo ovlivňují schopnost přestupu tepla z okolní horniny do plastového potrubí. Hodnoty přestupu tepla jednotlivých hornin se však velmi liší a to až v rozsahu 200%!

Nikdy tedy nelze srovnávat dva vrty pouze podle hloubky vrtu a tvrdit, že „přeci to stačí pro známého, který má skoro stejný dům jako já, tak pro mě to musí stačit také“.Vždy je třeba ke srovnání vzít v úvahu v jaké hornině je vrt realizován a jaká je schopnost této horniny předat teplo do potrubí ve vrtu umístěném.

Poddimenzování délky kolektoru
- ať již svisle (vrtu) nebo vodorovně uloženého, znamená nedostatek energie pro tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo pak je často nuceno spínat bivalentní zdroj (nejčastěji elektrokotel) a samozřejmě není možné dosáhnout deklarovaného topného faktoru ani úspory za teplo. Dalším následkem je nadměrné vychlazení okolí kolektoru (i promrzání), během několika let takovéhoto provozu může dojít k situaci, že vrt nebo kolektor vůbec není schopen zregenerovat (dostatečně načerpat opět zemní teplo až k plastovému potrubí) a tepelné čerpadlo následně přestává fungovat a běží pouze bivalentní zdroj - např. elektrokotel.

Umíte sami určit potřebnou hloubku vrtu nebo délku povrchového kolektoru pro Vaše tepelné čerpadlo?

Možná Vám pomůže jednoduchý návod zde.
Ale pokud se na to necítíte, pak nás kontaktujte a nechte tyto problémy na nás.

Záruka na vrty až 20 let – a záruku poskytuje nadnárodní společnost krytá pojišťovnou, nikoliv „jenom“ naše s.r.o.


Nevhodné potrubí plošného kolektoru nebo vrtu
Na potrubí do vrtu nebo plošného kolektoru se opravdu nevyplatí zbytečně ušetřit. Na trhu je široká nabídka potrubí, takže je z čeho vybírat. Vybrat by ale měl pouze odborník, který ví, na co je třeba dát pozor. Vyhnete se tak netěsnostem a poškozením potrubí vlivem poškození strukturou horniny. S touto závadou je možné se setkat zejména u plošných kolektorů. Některé levnější typy potrubí je nutné položit do pískového lože, jiné lze rovnou zasypat a to i kamením.
  • Víte jak lze najít a opravit netěsnost potrubí v plošném kolektoru? Velmi těžko, není to nijak levné a především si rozkopete zahradu.
  • A víte jak se dá taková netěsnost vyřešit u vrtu? Velmi snadno: stačí celý vrt vyvrtat a vystrojit úplně znova, jen o kousek vedle. Oprava totiž z finančního hlediska nepřichází v úvahu, nový vrt je totiž „levnější“.
Po vyvrtání vrtu se sousedovi ztratila voda ve studni
Pokud se voda ztratila a nevrátila ani po dokončení zatěsnění vrtu, pak začněte zjišťovat, jestli Váš zhotovitel vrtu, vůbec nějaké zatěsnění provedl. Pokud ne, nebo pokud jej „odflákl“, tak se začněte smiřovat se sousedským problémem, ve kterém ovšem bude plně v právu Váš soused! A také se smiřte s tím, že Vaše tepelné čerpadlo bude mít výrazně horší topný faktor.

Vrt pro tepelné čerpadlo není vodním dílem. Jeho realizací by tedy nemělo dojít k ovlivnění vod – spodních ani jiných. Jednou z možností, jak tomu zabránit, je velmi kvalitně provedení zatěsnění vrtu, kdy se vyplní prostor dutiny okolo potrubí speciální směsí (např. tzv. bentonit). V praxi to vypadá tak, že při vlastním vrtání může dojít k výkyvu vody ve studních (např. vlivem propojení/zkratování dvou vrstev spodní vody nad sebou). Ale po zatěsnění a dokončení vrtu by se vždy měla voda vrátit do původního stavu – pokud je zatěsnění provedeno opravdu kvalitně. Těsnící materiál vyplní a utěsní dutinu a tak také zprostředkuje přestup tepla z okolní horniny do potrubí ve vrtu uloženém. Bez zatěsnění je vlastně trubka uložena ve vzduchové kapse a místy není vůbec v kontaktu s okolní horninou – následný vliv na topný faktor čerpadla je asi jasný.
Kvalitní provedení zatěsnění je však celkem náročné a tak Vám raději spousta vrtařských firem „ušetří peníze“ a zatěsnění vůbec neprovede, nebo jej provede neúčinně.
Obvyklá cena kompletních vrtů se pohybuje od 900,- Kč do 1050,- Kč za metr hloubky. Nad cenou kolem 800,- Kč, nebo ještě nižší, by jste tedy měli vážně zauvažovat, zjistit si více podrobností a především si ověřit záruky.

„Naše“ záruka na vrty až 20 let
a záruku při tom za nás přebírá a poskytuje nadnárodní společnost krytá pojišťovnou, nikoliv „jenom“ naše s.r.o.Máte plošný kolektor, podobný jako Váš známý. Stejný dům, stejné tepelné čerpadlo, ale úsporu za teplo má jen Váš známý, vy nikoliv.
Příčinou může být kromě výše popsaných závad také nevhodné situování kolektoru. Nemáte jej trvale zastíněn např. budovou? Nemáte jej na severním svahu?

Obvyklou představou je, že plošný kolektor je variantou geotermálního vytápění.
To je ale veliký omyl! Dokonce ani běžné vrty pro tepelné čerpadlo nelze řadit do kategorie geotermálních. Geotermální jsou takové vrty, jejichž hloubka začíná na 1 km hloubky! Ano, čtete správně, geotermální vrt je od 1000 m do 6000 m hloubky jednotlivého vrtu.

Plošný zemní kolektor je klasickou verzí solárního kolektoru, tedy v pravém významu sběračem tepla ze slunce, přičemž tato energie je akumulována v e vrstvě půdy max. do 2 m hloubky pod terénem. Kolektor tedy odebírá ze země "pod sebou" pouhá 2 % energie, zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy "nad sebou". Tam ale určitě není geotermální teplo ze země, tam je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě sluneční kolektor s nízkou účinností, doplněný o obrovský "hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. I na trvale zastíněných plochách, nebo na severních (tedy trvale neosluněných) svazích lze vybudovat funkční plošný kolektor. Je však potřeba počítat s horšími podmínkami a kolektor na tyto zhoršené podmínky správně navrhnout.

Tedy čerpadlo země voda = energie ze slunce!
Na 1 m2 povrchu země dopadne ročně asi 2 000 kWh tepelné energie ze slunce, přitom plošný kolektor za rok, odebere ze stejné plochy pouhých 40 až 70 kWh, což je jen 2,5 % z toho, co mu slunce dodá. Po pochopení tohoto principu je tedy jasné, že dobře provedený plošný kolektor se nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou 100% regeneruje. Zároveň je to i odpověď na "nucenou odstávku pro regeneraci" plošného kolektoru během léta. Žádná není potřebná, energie dodávaná v létě ze slunce je tak vysoká, že kolektor s rezervou zvládá zároveň svojí regeneraci i dodávku tepla pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén. Ale pozor, to platí jen v případě, že kolektor byl dobře navržen a dobře instalován!


Pamatujte:

Hlavním úkolem tepelného čerpadla není topit!

Jeho hlavním úkolem je topit úsporně!
Bez správného návrhu a odborné instalace požadované úspory nečekejte!nabídka služeb zdarma


logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.